Fonogrammu datu sistēma sniedz pārskatu par Latvijas izpildītāju un producentu reģistrēto fonogrammu katalogu. Datu neatbilstības gadījumā, sniedz iespēju veikt jau reģistrēto fonogrammu labojumus, kā arī atvieglo jaunu fonogrammu reģistrēšanas kārtību.

Svarīgi!

Pirmreizēji autorizējoties Fonogrammu datu sistēmā, ir jāveic automātiski piešķirtās lietotāja paroles maiņa, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no automātiski ģenerētās paroles piešķiršanas brīža. Lai iegūtu piekļuvi Fonogrammu datu sistēmas lietošanai, jābūt noslēgtam kolektīvā pārvaldījuma līgumam. 

Tehnisku problēmu gadījumā, kā arī, lai iegūtu pirmreizēju piekļuvi Fonogrammu datu sistēmai, aicinām sazināties: fonogrammas[at]laipa.org