Nezināmie Izpildītāji

Datu ievades laukā: Nezināmie izpildītāji ir manuāli jāievada to Izpildītāju skaits, kuru dati nav zināmi.

Nezināmo izpildītāju skaita norādīšana:

Pirms 3 (trīs) gadiem ir veikts Fonogrammas ieraksts kopā ar kori. Fonogrammas tapšanā piedalījušies 30 (trīsdesmit) Izpildītāji. Ja Fonogrammas reģistrēšanas brīdī ir zināmi dati tikai par 20 (divdesmit) Izpildītājiem, tad attiecīgi dati nav zināmi par 10 (desmit) Izpildītājiem. Kopējais skaits - 10 (desmit) ir manuāli jānorāda datu ievades laukā: Nezināmie izpildītāji.