Fonogrammas publicēšanas gads

Datu ievades laukā: Fonogrammas publicēšanas gads ir jānorāda Fonogrammas pirmās fiksācijas publicēšanas gads, ar to saprotot gadu, kad pirmo reizi Fonogrammas pirmā fiksācija kļuvusi pieejama sabiedrībai.

Fonogrammas publicēšanas gads:

Ja Fonogramma Cīrulis ir fiksēta/saglabāta digitālā datu nesējā 2006. gadā, bet pirmā Fonogrammas Cīrulis publicēšana veikta 2007. gadā, kad tā kļuvusi pieejama sabiedrībai pirmo reizi, tad datu ievades laukā: Fonogrammas publicēšanas gads ir jānorāda 2007. gads. Ja vēlāk Fonogramma Cīrulis ir publicēta arī citā albumā - 2012. gadā, tad ar pirmo Fonogrammas publicēšanas gadu saprot 2007. gadu, kad tā pirmo reizi nonākusi sabiedrībā.