Fonogrammas publicēšanas valsts

Datu ievades laukā: Fonogrammas publicēšanas valsts ir jānorāda valsts, kurā fonogramma ir publicēta.