Fonogrammas oriģinālais nosaukums un versija

Datu ievades laukā ir jāreģistrē Fonogrammas oriģinālais nosaukums un Fonogrammas versija. Fonogrammas nosaukumu nedrīkst ievietot pieturzīmē pēdiņas - “”. Norādot Fonogrammas versiju, tā jāiekļauj iekavās aiz Fonogrammas nosaukuma.

Fonogrammas versijas reģistrēšana

Reģistrējot klasiskās mūzikas Fonogrammas nosaukumu, sākotnēji ir jāievada Fonogrammas galvenais nosaukums.

Piemērs klasiskās mūzikas Fonogrammas nosaukuma reģistrēšanai: