Izpildītājs

Datu ievade un meklēšana:

Datu ievades laukā: Izpildītājs ir iespēja meklēt jau sistēmā reģistrēta Izpildītāja datus, vai reģistrēt sistēmā jauna Izpildītāja datus.

Ja Izpildītāja dati sistēmā ir reģistrēti ar lielajiem latīņu alfabēta burtiem, tad Izpildītājam nav noslēgts pārstāvniecības līgums.
Lūdzam sazināties, lai noslēgtu pārstāvniecības līgumu ar biedrību LaIPA, tālrunis 67605022.

Piemērs datu ievadei meklētājā:

Izpildītāja lomas izvēlne:

Izpildītāja pamata loma Fonogrammā atbilst 6 (sešiem) punktiem, bet papildus loma atbilst 1 (vienam) punktam.
Svarīgi! Fonogrammā vienam Izpildītājam var būt vairākas papildus lomas, bet tikai viena pamata loma

Performers