Zināmie Izpildītāji

Datu laukā: Zināmie izpildītāji automātiski tiek atspoguļots datu ievades laukā:\ Izpildītājs\ reģistrēto Izpildītāju skaits.