Fonogrammas fiksēšanas gads

Datu ievades laukā: Fonogrammas fiksēšanas gads ir jānorāda Fonogrammas pirmās fiksācijas gads.
Fiksācija ir skaņa vai skaņu atveidojums, kas pirmo reizi saglabāts fiziskā vai digitālā datu nesējā.