Fonogrammas ISRC kods

ISRC (International Standart Recording Code) ir starptautiska kodu sistēma, ko izstrādājusi ISO un IFPI (Starptautiskā mūzikas industrijas federācija). Šī koda mērķis ir nodrošināt starptautisku skaņu un mūzikas videoierakstu identificēšanu.

Ja Fonogrammai jau ir izveidots ISRC kods, tas jāreģistrē datu ievades laukā: ISRC, neatzīmējot funkciju piešķirt kodu. Ja Fonogrammai vēl nav izveidots ISRC kods, tad jāatzīmē funkcija: Piešķirt. Reģistrējot Fonogrammu, ISRC kods tiks piešķirts automātiski. Ja Fonogramma jau eksistē ar citu ISRC kodu, tad jaunizveidotā Fonogramma ar jauno ISRC kodu kļūs par dublikātu.