Kopējais Izpildītāju skaits

Datu laukā: Kopējais Izpildītāju skaits automātiski tiek atspoguļoti dati, kas reģistrēti datu ievades laukā: Izpildītāji un manuāli reģistrētie dati ievades laukā: Nezināmie izpildītāji.