Fonogrammu reģistrācijas anketas lietošanas noteikumi

 

  1. Biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) Fonogrammu reģistrācijas anketas lietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kas saskaņā ar likumdošanu ir atzīstama par izpildītāju un fonogrammu producentu.
  2. Par personas datiem tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisko vai juridisko personu.
  3. Fonogrammu reģistrācijas anketas lietotājam ir atļauts veikt jaunu fonogrammu reģistrēšanu.
  4. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību.
  5. Lietotājs ir atbildīgs par patiesas informācijas sniegšanu.
  6. Lietotājs nedrīkst nesankcionēti nodot Fonogrammu reģistrācijas anketu  kā daļu no Fonogrammu datu sistēmas kopijas trešajām personām.
  7. Noteikumu neievērošana un nesankcionēta lietošana, tiek uzskatīta par pretlikumīgu izmantošanu. Atbildību nosaka LR Krimināllikums, Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi spēkā esošie LR normatīvie akti.

LaIPA datu sistēmas lietošanas pamācība