Fonogrammas producents

Par Fonogrammas producentu ir atzīstamas fiziskas vai juridiskas personas., kuras uzņemas iniciatīvu un ir atbildīgas par izpildījuma skaņu, citu skaņu vai skaņu atveidojuma pirmās fiksācijas veikšanu.

Datu ievades laukā: Producents, ir iespēja meklēt jau sistēmā reģistrēta Producenta datus, vai reģistrēt sistēmā jauna Producenta datus.
Ja Producenta dati sistēmā ir reģistrēti ar lielajiem latīņu alfabēta burtiem, tad Producentam nav noslēgts pārstāvniecības līgums.
Lūdzam sazināties, lai noslēgtu pārstāvniecības līgumu ar biedrību LaIPA, tālrunis 67605022.

Fizisku personu datu reģistrēšana un ievade meklētājā:

Datu ievades laukā: Producents ir jāievada atslēgvārds, kas identificējams ar Producentu - vārds, uzvārds, pseidonīms.
Ja, ievadot meklētājā atslēgvārdu, netiek atrasti Producenta dati, tad tie sistēmā vēl nav reģistrēti.
Lai veiktu Producenta datu reģistrēšanu, tad datu ievades laukā: Producents, sākotnēji ir jāievada vārds un uzvārds - Pēteris Liepiņš.

Juridisku personu datu reģistrēšana un ievade meklētājā:

Juridiskās personas dati ir jāievada sekojoši - Mikrofona Ieraksti, SIA.

Fonogrammas Producenta/u tiesību procentuālā sadalījuma izvēlne:

Fonogrammas producentam tiesības var piederēt pilnā apmērā – 100%, vai Fonogrammas producentam tiesības var piederēt ierobežotā apmērā – (70%; 50%; 35% u.tml.). Izvēlnē jāatzīmē attiecīgais procentuālais tiesību sadalījums starp norādītajiem producentiem.

Ja kolektīvā visi 4 (četri) dalībnieki ir kopā organizējuši un apmaksājuši ieraksta tapšanu, tad katrs no viņiem var būt producents ar 25% tiesību sadalījumu, pēc savstarpējās vienošanās.
Šajā situācijā jāatceras noslēgt producenta līgumu, ar biedrību LaIPA.

Piemēri mantisko tiesību procentuālajam sadalījumam:

Producent