Zināmie Izpildītāji

Datu laukā: Zināmie izpildītāji automātiski tiek atspoguļots datu ievades laukā: Izpildītājs reģistrēto Izpildītāju skaits.